1403/4/28

  • TAEKWON-DO

    ITF

Taekwon-Do

مثلث تکوان-دو

مثلث تکوان-دو متشکل از سه جنبه ی بزرگ تکوان-دوست. جسم، ذهن و روح. برای اینکه یک فرد به معنای واقعی تکوان-دو کار شود باید سه جنبه ی تکوان-دو را بدست بیاورد. اگر فقط یک یا دو جنبه در فرد تقویت شود دیگر اهمیتی ندارد که او چقدر سخت تمرین می کند. چرا که او هرگز یک استاد واقعی تکوان-دو نخواهد شد.

استاد بزرگ پل ویلر

ژنرال چوی هونگ هی

استاد حبیب خوشنیت

فرم (تول)

تکوان-دو ای تی اف شامل 24 تول (فرم)، که نشان از 24 ساعت شبانه روز دارد، میباشد.

مبارزه

مبارزه یکی دیگر از بخش های اصلی و مهم تکواندو ای تی اف میباشد. که در گذشته در کشور کره، توسط ژنرال، به سربازان می آموختند.

تکنیک

یکی دیگر از وجه تمایز تکواندو با دیگر رشته ها، اهمیت و زیبایی تکنیک های دست و پا میباشد.

دفاع شخصی

دفاع شخصی در تکواندو ای تی اف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

خبرهای ما